Welkom

  • geloof

Zevenhoven is een dorpje in het midden van het Groene Hart van de Randstad. De missie van de Protestantse gemeente van Zevenhoven is om God te eren, elkaar lief te hebben en dat in de wereld te getuigen. Meer informatie over de missie is terug te vinden op de website. Heeft u vragen of opmerkingen neem dan contact met ons op. We proberen u zo spoedig mogelijk te woord te staan.

Folders

In de weekbrief en het samen onderweg is informatie te vinden over de kerkelijke activiteiten, diensten en dergelijke.

Foto's

Klik op de onderstaande foto voor het desbetreffende album, of klik hier om alle fotoalbums te bekijken.

ANBI

De Protestantse Gemeente te Zevenhoven en haar diaconie zijn een Algemeen Nut beögende instelling (ANBI). Het RSIN nummer van de Protestantse Gemeente te Zevenhoven betreft 824 207 932, die van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Zevenhoven betreft 824 208 043.

Nieuws

Hieronder zijn de nieuwsitems te zien. Klik hier om in te loggen en nieuwsitems te plaatsen.

Wanted: Talent

Geplaatst op 01-07-2017 door Mark



Morgen is er weer Plusdienst in de kerk aan de Stationsweg te Zevenhoven, komt u ook? Vanaf 9:15 uur bent u welkom en is er koffie, thee en limonade. De dienst begint om 9.30 uur en de heer De Haan uit Harderwijk zal voorgaan.

De Plusband zal voor de laatste keer in de oude samenstelling de muzikale begeleiding verzorgen. Het thema van deze dienst is: “Wanted: Talent” God heeft ieder mens een talent gegeven, dus zijn we eigenlijk niet verplicht om op zoek te gaan naar onze talenten? En wanneer we onze talenten ontdekt hebben, hoe zetten we deze dan in voor Gods Koninkrijk? In deze dienst willen over deze vragen nadenken en u bent hierbij van harte welkom. Tijdens de dienst is er voor de kinderen van de onderbouw een kindernevendienst en voor de allerkleinsten (0-4 jaar) is er oppas in Het Middelpunt, naast de witte kerk aan de Stationsweg.

Tot zondag!

Een echte christen is niet bang.

Geplaatst op 30-04-2017 door Mark

plusdienst 7 mei

Afsluiting 2016/2017 - BBQ - Locatie Middelpunt

Geplaatst op 23-04-2017 door Martine

Als het goed is had u 20 mei al in uw agenda genoteerd. Inmiddels ligt er bij de ingang van de kerk een inschrijfformulier. U bent allen van harte welkom. Noteer even uw naam en het aantal personen op het formulier, zodat de inkopen voor de organisatie goed in te schatten zijn. Het zal dit jaar in/bij het Middelpunt plaats vinden, aanvang tussen 16-17 uur.

Evenementen 1e helft 2017

Geplaatst op 16-02-2017 door Evenementen Commissie

Februari
20 Koffietijd 10.00-11.30 uur € 1,--
21 Eten 17.00-19.00 uur
24 Bingo avond

Maart
6 Koffietijd 10.00-11.30 uur € 1,--
20 Koffietijd 10.00-11.30 uur € 1,--
21 Eten 17.00-19.00 uur
23 Filmavond

April
3 Koffietijd 10.00-11.30 uur € 1,--
15 Autowassen
18 Eten 17.00-19.00 uur
24 Koffietijd 10.00-11.30 uur € 1,--

Mei
8 Koffietijd 10.00-11.30 uur € 1,--
13 Braderie
16 Eten 17.00-19.00 uur
22 Koffietijd 10.00-11.30 uur € 1,--
27 Patat middag

Juni
12 Koffietijd 10.00-11.30 uur € 1,--
17 Autowassen
20 Eten 17.00-19.00 uur
26 Koffietijd 10.00-11.30 uur € 1,--

Kerkavonddiensten P.G. Zevenhoven anno?

Geplaatst op 20-11-2016 door Martine

We naderen 2017. Met het oog op de komende veranderingen binnen onze gemeente, zoals een nieuwe voorganger, een ‘nieuw’ kerkgebouw, maar ook stijgende (algemene) kosten, komen zo ook de zondagavonddiensten tijdens de kerkenraadvergadering wel eens ter sprake. En dan met name over het ‘vullen van de kerkbanken’, want voor het continueren van de zondagavonddienst willen we ons als kerkenraad hard maken. Maar goed, we moeten ook realistisch zijn; hoe lang kunnen we doorgaan met een dienst met gemiddeld zo’n 20 personen, waaronder 3 kerkenraadsleden en een voorganger. Een voorganger die soms een heel eindje moet tuffen voordat hij in Zevenhoven is. Aan de andere kant mogen we Mattheus 18:20 citeren: Waar er 2 of 3 in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden. Tja…….lastig verhaal. Laten we even de gedachte delen, dat wanneer de avonddienst in Zevenhoven onverhoopt zal stoppen, deze waarschijnlijk nooit meer terug zal komen in ons dorpje. Oké, vanuit die gedachte vraag ik u vriendelijk, doch dringend, wat betekent de zondagavonddienst voor u? Gaat u wel eens, of heeft u geen tijd, zin of misschien kracht? Zit het niet in uw systeem, komt op dat moment precies uw lievelingsprogramma, spitsuur binnen het gezin, even lekker natafelen, de komende week bespreken, of juist de afgelopen week; moet ik doorgaan? Genoeg (teveel) redenen om niet te gaan. Maar dan nu DE reden om wel te gaan; het staat geschreven óveral onder onze gemeentenaam: God eren, elkaar liefhebben en in de wereld getuigen! En dat begint in Gods Huis / in de kerk. Al zouden we maar de intentie hebben om te gaan, al is het maar 1 x per maand (en uiteraard niet per se i.p.v. de ochtenddienst), dan zou dat al een prachtig begin zijn voor het behoud van deze veelal mooie en bijzondere avonddiensten. Alstublieft zie dit niet als kritiek of commentaar en vat het allerlaatst persoonlijk op. Ikzelf zou het erg jammer vinden wanneer deze dienst op den duur verdwijnt, en helaas moet ook ik eerlijk toegeven, nee, ik ga niet standaard zondagavond naar de kerk. Maar de avonden dat ik er wel ben, zou ik nooit gemist willen hebben, waren nooit met tegenzin en zeker nu de dagen weer wat korter worden, heeft een avonddienst juist zo haar charmes. Wat is nu 1 uurtje voor ons in tegenstelling tot De Eeuwigheid die God ons beloofd heeft. Hartelijke groet, Martine, namens de gehele kerkenraad.

Bonnetjes bloemen

Geplaatst op 20-11-2016 door Martine

Wil iedereen die nog bonnetjes/declaraties heeft liggen m.b.t. de aankoop van de 'zondags' bloemen, deze als het lukt vóór 13 december bij Jan Hendrik Domburg inleveren. Bij voorbaat dank.

Verjaardagsbusje 2016 - Opfrisser/herinnering

Geplaatst op 20-11-2016 door Martine

Zoals u weet zal de opbrengst van de verjaardagsbusjes 2016 naar KINDERHOSPICE BINNENVELD te Barneveld gaan. Nog even een opfrisser waar dit hospice zich voor inzet en voor staat. Kinderhospice Binnenveld is een (t)huis, voor ernstig en ongeneeslijk zieke kinderen op christelijke grondslag. Zij vangen deze kinderen voor korte of langere tijd op, zodat de gezinnen om hen heen even op adem kunnen komen. Ook zal er een klein bedrag worden gegeven aan Vrouwengesprekskring "Lydia" nog voor haar 65-jarig jubileum dat zij in 2015 mocht vieren. Mocht er bij u niemand langs geweest zijn op of rondom uw verjaardag en wilt u toch nog uw steentje bijdragen, dan kunt u uiteraard uw gift per bank overmaken; NL93FVLB0226119602 - o.v.v. Giften verjaardagsfonds - t.n.v. Diaconie P.G. Zevenhoven.

Gemeentegroeigroep seizoen 2016/2017

Geplaatst op 01-09-2016 door Mark Haveman

U kunt zich weer inschrijven voor de GGG 2016-2017; zie de tafel bij de tent, op het terrein van de Fam. Splinter/Heyboer. met verschillende voorkeursdagen. Het thema dit seizoen is: Leven met de Psalmen. Op de inschrijftafel liggen een aantal boekjes ter inzage. Naar verwachting zullen we de week van 25 september of 2 oktober starten. Laten we er met elkaar weer een opbouwend, uitdagend en mooi seizoen van maken! Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd Arjan of mij even aanspreken. Ook Diny kan er over vertellen. Graag! Hartelijke groet, Arjan Groenewoud (06-23172844) en Martine van Zon (06-51810630)

Plusdienst 4 september

Geplaatst op 28-08-2016 door Mark Haveman

plusdienst 4 september

Gemeentevergadering 29 juni 2016

Geplaatst op 08-07-2016 door Mark Haveman

Bij gemeentevergadering van 29 juni werd de renovatie en de nieuwbouw van de Dorpstraat kerk gedeeld met de gemeente. Download hier het verslag en hier het financieel overzicht.

Programma evenementencommissie

Geplaatst op 27-06-2016 door Evenementencommissie

Augustus
20 Autowassen € 7.50 (auto) € 12.50 (busje)

September
05 Koffietijd 10.00-11.30 uur € 1,-
19 Koffietijd 10.00-11.30 uur € 1,-
20 Eten 17.00-19.00 uur
24 Burendag

Oktober
01 of 08 Dorpsmarkt
03 Koffietijd 10.00-11.30 uur € 1,-
15 Autowassen € 7.50 (auto) € 12.50 (busje)
17 Koffietijd 10.00-11.30 uur € 1,-
18 Eten 17.00-19.00 uur
29 Patatmiddag 17.00- 19.00 uur
31 Koffietijd 10.00-11.30 uur € 1,-

November
14 Koffietijd 10.00-11.30 uur € 1,-
15 Eten 17.00-19.00 uur
22 Filmavond
28 Koffietijd 10.00-11.30 uur € 1,-

December
12 Koffietijd 10.00-11.30 uur € 1,-
17 Kerstsamenzang op het plein in het dorp
20 Kerstdiner

Resultaten enquête PGZ

Geplaatst op 27-04-2016 door Mark Haveman

In het najaar van 2015 is er een enquête de deur uitgegaan naar alle gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Zevenhoven. Sinds 25 maart 2015 is de gemeente gefuseerd. De blik is gericht op de toekomst. De nieuwe Protestantse kerkenraad wil weten wat er eigenlijk leeft in de breedte van de gemeente. Alle adressen uit het ledenbestand hebben een enquête gekregen. Ook via de website kon een enquête ingevuld worden. In totaal hebben daar 66 personen op gereageerd. Dat is zeker geen slechte respons. De enquête is geen stemming, maar geeft toch redelijk goed weer hoe tegen een aantal zaken aangekeken wordt. Nu al willen we alle mensen bedanken die de moeite genomen hebben om de enquête in te vullen. Het leverde verrassende inzichten maar toch ook veel herkenning op.

Bekijk hier de resultaten van de enquête.

Opbrengst verjaardagsbusje 2015

Geplaatst op 25-01-2016 door Martine van Zon

Met 2015 inmiddels achter ons, kunnen wij met vreugde de opbrengst van het zogenoemde 'verjaardagsbusje' bekend maken. Zoals u wellicht bekend is, wordt de opbrengst van 2015, 50/50 verdeeld onder de Jeugdvereniging en de PDD (Prot. Diaconale Dienst). Totaal is er middels de busjes € 1.026,96 opgehaald, waarvoor hartelijk dank dames! En is er ook nog per bank € 235,- overgemaakt. Totaal een bedrag van € 1.261,96. Zowel de JV als de PDD zullen een bedrag van € 630,98 ontvangen.

Ook via deze weg nogmaals een oproep voor enthousiaste collectanten. Voor info: Martine van Zon (06-51810630)

Ondertekening Fusieakte

Geplaatst op 30-03-2015 door Mark Haveman

De ondertekening van de fusieakte is sinds 25 maart 2015 een feit. Om u te laten weten waarvoor er precies is getekend stellen wij bij deze de fusieakte voor u beschikbaar. Klik hier om de fusieakte te bekijken.