We vragen u om uw toezegging voor de actie Kerkbalans kenbaar te maken bij onze penningmeester. Dit kan via de antwoordstrook, bijgevoegd aan de brief aan u verzonden, of via het onderstaande formulier. Mocht u niet in staat zijn om een bijdrage te doen, vul dan a.u.b. € 0,- in als toezegging. Dan hoeven wij geen herinnering te sturen. Maakt u maandelijks een bedrag over, vul dan a.u.b. het totaal per jaar in.

Uw bijdrage kan op ieder gewenst moment per bank worden overgemaakt naar de onderstaande
gegevens. Wij zijn erkend als ANBI, daarom is uw bijdrage, onder bepaalde voorwaarden, een
aftrekpost voor de belasting. Meer informatie vindt u op pgzevenhoven.nl/anbi.

  • IBAN NL40 RABO 0373 7015 35
  • T.n.v. CvK Protestantse Gemeente Zevenhoven
  • O.v.v. Kerkbalans 2023