Op 15 januari is de jaarlijkse Actie Kerkbalans 2022 weer van start gegaan. Kijken we samen met u terug naar het jaar 2021, dan hebben we een moeilijk jaar achter de rug. Het jaar 2022 wordt alweer het 3e jaar waarin we met de corona en de daarbij geldende maatregelen te maken hebben. Veel gemeenteleden hebben corona onder de leden gehad en eenieder kent wel iemand dichtbij die ziek is geweest. Ook zijn er mensen in onze gemeente die, zelfs na lange tijd, nog steeds niet hun oude gezondheid terug hebben. Hoe gaat de toekomst eruitzien?

Vooralsnog houden we in de diensten rekening met de maatregelen die ons geadviseerd worden door de CIO (Interkerkelijke Contact in Overheidszaken) en de PKN, wat inhoudt dat we steeds weer onze maatregelen moeten bekijken en ook zo nodig weer moeten aanpassen. Dat vraagt veel van ieder die betrokken is bij de organisatie, bijvoorbeeld de kosters, techniek, kerkenraad en anderen. Daarom doen wij ook op u als gemeentelid een beroep op uw eigen verantwoording en gelukkig neemt u dat serieus. Wij vinden als kerkenraad dat we zeker rekening moeten houden met de maatregelen, maar willen de kerkdeuren niet volledig sluiten.

We mogen ontzettend dankbaar zijn dat er zoveel enthousiaste mensen zijn die al zolang elke week het kijken via de livestream mogelijk maken. Dank aan onze Hemelse Vader dat we, ondanks de aangepaste diensten, nog steeds een levende kerk mogen zijn! Wij hopen en bidden dat we in de toekomst weer kerk mogen houden in de vorm die we gewend waren en dat we weer bij elkaar en naast elkaar mogen zitten om God te aanbidden, gezellig met elkaar kunnen praten, onder het genot van een kopje koffie!

Wat het financiële gedeelte betreft, u begrijpt dat wij nog steeds voor dezelfde uitgaven staan. Dit terwijl er voor het derde jaar op rij toch minder inkomsten zijn dan gewoonlijk. Daarom doen wij een beroep op u om ons via de actie kerkbalans extra te steunen en het ons mogelijk te maken ook financieel deze moeilijke tijd goed door te komen.

We vragen u om uw toezegging voor de actie Kerkbalans kenbaar te maken bij onze penningmeester. Dit kan via de antwoordstrook, bijgevoegd aan de brief aan u verzonden, of via het onderstaande formulier. Mocht u niet in staat zijn om een bijdrage te doen, vul dan a.u.b. € 0,- in als toezegging. Dan hoeven wij geen herinnering te sturen. Maakt u maandelijks een bedrag over, vul dan a.u.b. het totaal per jaar in.