18 januari gaat de actie Kerkbalans 2021 van start. We willen graag met u samen terugkijken naar het jaar 2020. We zijn 2020 gestart met veel enthousiasme, iedereen wilde zich inzetten om allerlei activiteiten te organiseren, bijv. de Dorpsmarkt, plusdiensten enz. Alles verliep naar wens, totdat de corona in ons land kwam. Als broeders en zusters van onze gemeente komen we juist zo graag bij elkaar om samen te zingen, God aanbidden en samen mooie diensten te beleven. Ook na de dienst gezellig met elkaar aan de koffie, naar elkaar luisteren, elkaar echt ontmoeten.

En dat kon niet meer vanwege de lockdown die ons door corona werd opgelegd. En dan merk je dat God ons helpt om ook in een moeilijke tijd samen kerk te zijn! De diensten die we mochten houden, met alleen een voorganger en de ambtsdragers van dienst, werd uitgezonden via de livestream. Deze dienst kon gevolgd worden door iedereen van onze gemeente. Er werd ook een app geopend: PG Zevenhoven LiveChat. Geweldig dat er zoveel enthousiaste (en kundige) gemeenteleden zich iedere week inzetten om dit te verzorgen. We houden op dit moment nog erediensten met maximaal 30 personen, welke goed bezocht worden en alles verloopt volgens de regels van het RIVM en PKN. Laten we hopen en God bidden dat we elkaar dit jaar nog mogen ontmoeten in een volle kerk!

U zult begrijpen dat er door de corona minder opbrengsten zijn. Doordat we anders kerk houden dan we gewend zijn, is dit ook merkbaar in de collectes. Ook missen we de opbrengst van de Dorpsmarkt die ieder jaar veel geld opbracht. En dat terwijl de uitgaven zoals vaste lasten, onderhoud, periodieke afdrachten enz. gewoon doorgaan, dus hebben we ook dit jaar uw financiële steun extra hard nodig! Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat? Geef dan vandaag voor de kerk van morgen. Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan.

Daarom willen we u vragen om uw toezegging voor de actie Kerkbalans kenbaar te maken bij onze penningmeester. Dit kan via de antwoordstrook, weergegeven onderaan de brief, of via de website pgzevenhoven.nl/kerkbalans. Mocht u niet in staat zijn om een bijdrage te doen, vul dan aub € 0,00 in als toezegging. Maakt u maandelijks een bedrag over, vul dan aub het totaal per jaar in. Graag ontvangen wij alle toezeggingen uiterlijk 26 februari 2021.