De Gereformeerde Zendingsbond (GZB) is de zendingsorganisatie waarmee zij uitgezonden worden. Kijk voor meer info op hun website.

Vanuit de twee gemeenten is er een thuisfrontcommissie (TFC) samengesteld. Deze commissie bestaat uit Hanneke Heyboer, Tjeerd IJtsma, Karin Spelt, Leni de Jong, Sjaak Okker en Piet van Oudenallen.

Mocht je een gift willen overmaken dan kan dat via bankrekeningnummer NL9I INGB 0690 7624 45, ten name van GZB Driebergen en onder vernoeming van TFC Rik en Caroline Mager.

Voor meer informatie over de thuisfrontcommissie kan je contact opnemen met Tjeerd IJtsma.