God eren

God staat centraal in alle erediensten. We willen Hem vol van de Heilige Geest groot maken, eren, aanbidden en verheerlijken vanwege zijn overweldigende genade en liefde in Jezus Christus. Het eren van God gebeurt door gebeden, liederen uit de breedte van de christelijke traditie en onderwijs vanuit de Bijbel. De gemeente komt op zondag om 9:30 en 19:00 bij elkaar. Alle zaken die betrekking hebben tot de erediensten, zoals de verscheidenheid in diensten en de voorzieningen, worden weergegeven onder het tabblad "Erediensten". Overige informatie die betrekking heeft tot de erediensten is terug te vinden in de weekbrief of het samenonderweg, zo wordt onder andere weergegeven waar de dienst plaatsvindt, hoelaat deze aanvangt en wie de dienst zal leiden.