De kerkenraad stelt het op prijs dat je bij een aanvraag voor belijdenis een aantal avonden belijdeniscatechisatie volgt. De aanvraag voor een belijdenis kan je indienen bij de predikant of de voorzitter van de kerkenraad. Voor meer informatie kan je contact opnemen.