Bij een doopaanvraag stelt de kerkenraad het op prijs om met je in gesprek te gaan over de beweegredenen voor de doop van jou of je kind. De aanvraag om jou of je kind te laten dopen kan je indienen bij de predikant of de voorzitter van de kerkenraad. Voor meer informatie kan je contact opnemen.