Elkaar liefhebben

Als gemeente van Jezus Christus menen wij dat je niet in je eentje kunt geloven. Je hebt elkaar als broeders en zuster in Christus nodig om te groeien in geloof, toewijding en liefde tot God en de naasten. Leerling van Jezus zijn is een levenslang proces waarbij je nooit uitgeleerd bent. Met name kleine groepen vormen een belangrijke basis. Wat alle groepen bindt is dat zij een krachtig middel zijn om te groeien in onderlinge liefde. Kleine groepen zijn er in soorten en maten. Daarbij wordt er in principe geen onderscheid gemaakt tussen kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Zo gaan de kinderen naar de Regenboogclub, de jongeren naar de Jeugdvereniging, jongvolwassenen naar de twintigerskring en ook voor de volwassenen zijn er verschillende gesprekskringen. Meer informatie over de verschillende kleine groepen is hieronder te vinden.