Bidden is een tweerichtingsverkeer

God vindt het heerlijk om te horen wat je blij maakt en waar je dankbaar voor bent. Maar Hij wil ook graag horen over je moeilijkheden en zorgen, pijn, verdriet en boosheid. God wil graag dat jij Hem leert kennen en dat je jezelf beter leert kennen, zoals Hij jou bedoeld heeft. Dat kan alleen wanneer je leert om niet alleen in je gebeden te spreken, maar ook te luisteren naar wat God jou wil zeggen. Bidden is een tweerichtingsverkeer: jij spreekt en God luistert, God spreekt en jij luistert.

Om de 14 dagen komen wij op woensdag in één van de zalen van de kerk bijeen van 19.00 uur tot 20.00 uur om voor jou, onze voorganger, onze gemeente, land, continent, wereld te bidden. Wanneer je dingen voor een ander doet is de eerste zegen vaak voor jezelf en zo mogen wij ook dit dankbaar ervaren. Het maakt je blij wanneer we samen komen voor de troon van onze Hemelse Vader. Nu hebben wij in onze gemeente niet allemaal het verlangen of de taak om voorbede te doen, maar mocht je dat wel hebben dan ben je van harte welkom! Ook wanneer je nog jong bent, iedere leeftijd brengt dat je met andere problemen, zorgen en vreugde te maken hebt en die willen we graag bij God neerleggen.

Je mag dus zelf mee komen bidden, maar je mag ook vragen of wij dat voor jou of voor iemand anders willen doen. Die gebedsvraag mag je doorgeven, dat kan bij de kerkenraad. Voor meer informatie kan je terecht bij  Dirk van der Schaft.