Groeien in je relatie met God

Want wie wil er nu niet groeien? Groeien in je relatie met God, waardoor je weerbaarheid sterker wordt tijdens geestelijke strijd, groeien in je relatie met andere gelovigen, groeien in je vrijmoedigheid om te getuigen van je geloof, groeien in dienstbaarheid en gastvrijheid, maar ook groeien in karaktervorming.

Een samenkomst start altijd met ontmoeting, en hierin de tijd nemen om van elkaar te horen hoe het gaat. Daarna volgt gebed. Er kan gezongen worden en ook een korte inleiding op het thema kan door de ‘gesprekleider’ gegeven worden. Daarna wordt er uit de bijbel gelezen en door middel van vragen verdieping gezocht. Ook óf juist toepasbaar in ons dagelijks leven. Hierbij mogen we eerlijk tegen elkaar zijn, maar altijd waakzaam dat het bemoedigende en opbouwende gesprekken blijven.

Hoe mooi is het om als kerkgemeenschap niet alleen maar te consumeren, maar ook daadwerkelijk te participeren. Dat kan beginnen bij deelname aan een gemeente groei groep! Voel je welkom, wees nieuwsgierig en laat je vooral leiden door God.