Heeft u vragen aan het college van kerkrentmeesters? Neem dan contact op met Johan Splinter.