Diaconie

Ook heeft de diaken oog voor de wereld om ons heen. Indien er ergens in de wereld nood wordt gesignaleerd, zal hij/zij trachten met diaconale middelen een bijdrage te leveren om de nood enigszins te verzachten. Het dienen tijdens de viering van het Heilig Avondmaal, behoort mede tot zijn/haar taak.

De diaconie bestaat uit leden:

  • Marco Mank
  • Maurits Splinter
  • Noortje Birsak
  • Tine Voshart