Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit de predikant, ouderlingen en diakenen.

Predikant

 • Jan Willem van Dijk

Diakenen

 • Maurits Splinter (scriba)
 • Marco Mank
 • Marion Domburg
 • Tine Voshart

Ouderlingen

 • Henk Haveman (voorzitter en kerkrentmeester)
 • Mandy Voshart (jeugdouderling)
 • Marc Heijboer
 • Arno Molenaar
 • Hans Spelt
 • Joke Soede
 • Marjon van Peet

Moderamen

Het dagelijks bestuur van de kerkenraad, het moderamen, wordt gevormd door de predikant, de voorzitter en de scriba.

Predikant

 • Jan Willem van Dijk

Voorzitter

 • Henk Haveman

Scriba

 • Maurits Splinter