Het RSIN nummer van de Protestantse Gemeente te Zevenhoven is 824207932, die van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Zevenhoven is 824208043. Meer informatie is terug te vinden in de onderstaande documenten.

Mag ik mijn gift aftrekken?

Ja, een gift aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling) mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Periodieke giften mag u helemaal aftrekken, gewone giften niet
Want voor gewone giften gelden een drempel en een maximum. Het bedrag boven de drempel mag u aftrekken. Maar niet meer dan het maximumbedrag.

Uw periodieke gift vastleggen? Vul dan het document van de belastingdienst in en overhandig deze aan onze penningmeester Tije Domburg. Voor vragen of meer informatie kunt u ook bij onze penningmeester terecht.