Over ons

De Protestantse Gemeente te Zevenhoven maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en is onderdeel van de classis Alphen aan den Rijn.

Diensten

God staat centraal in alle erediensten. We willen Hem vol van de Heilige Geest groot maken, eren, aanbidden en verheerlijken vanwege zijn overweldigende genade en liefde in Jezus Christus. Het eren van God gebeurt door gebeden, liederen uit de breedte van de christelijke traditie en onderwijs vanuit de Bijbel. De gemeente komt op zondag om 9:30 en 19:00 bij elkaar. Alle zaken die betrekking hebben tot de erediensten, zoals de verscheidenheid in diensten en de voorzieningen, worden weergegeven onder het tabblad "Erediensten". Overige informatie die betrekking heeft tot de erediensten is terug te vinden in de weekbrief of het samenonderweg, zo wordt onder andere weergegeven waar de dienst plaatsvindt, hoelaat deze aanvangt en wie de dienst zal leiden.

Groepen

Als gemeente van Jezus Christus menen wij dat je niet in je eentje kunt geloven. Je hebt elkaar als broeders en zuster in Christus nodig om te groeien in geloof, toewijding en liefde tot God en de naasten. Leerling van Jezus zijn is een levenslang proces waarbij je nooit uitgeleerd bent. Met name kleine groepen vormen een belangrijke basis. Wat alle groepen bindt is dat zij een krachtig middel zijn om te groeien in onderlinge liefde. Kleine groepen zijn er in soorten en maten. Daarbij wordt er in principe geen onderscheid gemaakt tussen kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Zo gaan de kinderen naar de Regenboogclub, de jongeren naar de Jeugdvereniging, jongvolwassenen naar de twintigerskring en ook voor de volwassenen zijn er verschillende gesprekskringen. Meer informatie over de verschillende kleine groepen is hieronder te vinden.

Activiteiten

De gemeente heeft een missie voor de wereld. Jezus zegt tegen zijn leerlingen in Handelingen 1,8: Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ Het geloof is niet iets wat je voor jezelf houdt. Het mag niet zo zijn dat de kerk van Christus het alleen maar goed met zichzelf heeft. Om die reden ontplooit de gemeente verschillende activiteiten om de gemeenteleden de kans te geven hun geloof met concrete daden gestalte geven. Dichtbij door middel van bijvoorbeeld ‘Heel 7hoven Helpt’ en de dorpsmarkt. Ver weg door middel van financiële ondersteuning van zendingsprojecten.