In de wereld getuigen

De gemeente heeft een missie voor de wereld. Jezus zegt tegen zijn leerlingen in Handelingen 1,8: Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ Het geloof is niet iets wat je voor jezelf houdt. Het mag niet zo zijn dat de kerk van Christus het alleen maar goed met zichzelf heeft. Om die reden ontplooit de gemeente verschillende activiteiten om de gemeenteleden de kans te geven hun geloof met concrete daden gestalte geven. Dichtbij door middel van bijvoorbeeld ‘Heel 7hoven Helpt’ en de dorpsmarkt. Ver weg door middel van financiële ondersteuning van zendingsprojecten.