In de wereld getuigen

De gemeente heeft een missie voor de wereld. Jezus zegt tegen zijn leerlingen in Handelingen 1,8: Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ Het geloof is niet iets wat je voor jezelf houdt. Het mag niet zo zijn dat de kerk van Christus het alleen maar goed met zichzelf heeft. Om die reden ontplooit de gemeente verschillende activiteiten om de gemeenteleden de kans te geven hun geloof met concrete daden gestalte geven. Dichtbij door middel van bijvoorbeeld ‘Heel 7hoven Helpt’ en de dorpsmarkt. Ver weg door middel van financiële ondersteuning van zendingsprojecten.

Ruimte voor de Geest

Waarom is de Geest zo belangrijk voor de plaatselijke kerk? Wat zijn belemmeringen voor de Geest in kerkstructuur en denken, en wat zijn de uitdagingen om de Geest meer ruimte te geven? Hoe kunnen we de Geest meer ruimte geven in ons persoonlijk leven? Hoe kunnen we anderen daartoe stimuleren? Hoe kunnen we ons daar op voorbereiden? Hoe wil Gods Geest ons daarin leiden? Dit zijn onder andere vragen waar we op ingaan tijdens ons cursusweekend 'Ruimte voor de Geest', wat wordt gehouden op 17 en 18 januari. Het is een combi van onderwijs en groepsgesprekken en er is ruimte om voor je te laten bidden.