Het Samen Onderweg wordt maandelijks huis aan huis bezorgd of via de e-mail verspreid. Daarnaast is het blad ook in te kijken via de homepagina van de website. Kopij kan worden aangeleverd bij Tjeerd via samenonderwegzh@gmail.com. Ook de bezorging van het Samen Onderweg wordt door Tjeerd verzorgd.

Voor meer informatie over het Samen Onderweg kan je contact opnemen met Tjeerd.