Het Samen Onderweg wordt maandelijks huis aan huis bezorgd of via de e-mail verspreid. Daarnaast is het blad ook in te kijken via de homepagina van de website. Kopij kan worden aangeleverd bij Sjanie Rademaker. De redactie bestaat uit Marianne Domburg, Nel Kool en Sjanie Rademaker. De bezorging van het Samen Onderweg wordt verzorgd door Tjeerd IJtsma.

Voor meer informatie over het Samen Onderweg kan je contact opnemen met Sjanie Rademaker of Tjeerd IJtsma.