De ochtenddienst wordt gehouden om 09:30 uur, de avonddienst om 19:00 uur. Voor de mensen met een gehoorapparaat is de kerk is voorzien van een ringleiding. Tijdens de diensten zingen we gezangen, psalmen en liederen uit de liedbundel ‘Op Toonhoogte’, dit doen we onder begeleiding van het orgel. Ook zingen we iedere dienst opwekkingsliederen, deze worden geprojecteerd op de schermen.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met onze predikant Jan Willem van Dijk.